TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

A

Bộ môn Toán

 

 

1

Trần Quang Đông

quangdong@ctc1.edu.vn

Trưởng bộ môn

 

2

Lê Thị Xuân Thủy

lethuy@ctc1.edu.vn

lethuy1512@yahoo..com

Phó trưởng bộ môn

 

3

Nguyễn Mỹ Hằng

myhang0911@gmail.com

GV

 

B

Bộ môn Lý - Hoá

 

 

1

Trương T. Bích Phượng

phuongly@ctc1.edu.vn

Trưởng khoa -

Trưởng bộ môn

 

2

Đinh Thị Gấm

honggam@ctc1.edu.vn

honggam826@gmail.com

GV

 

3

Nguyễn Hương Giang

Giangtruong46@gmail.com

GV

 

 

4

Nguyễn Thị Thương

Nguyenthuonght.1980@gmail.com

GV

 

C

Bộ môn GDTC-GDQP

 

 

1

Vũ Văn Giang

vuvangiang@ctc1.edu.vn

Phó trưởng khoa

 

2

Nguyễn Phú Thành

phuthanh@ctc1.edu.vn

phuthanh1976@gmail.com

Trưởng bộ môn

 

3

Nguyễn Văn Đức

vanduc@ctc1.edu.vn

GV

 

4

Trần Xuân Châu

xuanchautran@gmail.com

GV

 

D

Thư kí Khoa

 

 

1

Lê Thị Thủy

Lethithuyk16@gmail.com

Thư kí

01689.183.589

2

Đinh Thị Phương Loan

Bitron1988@gmail.com

 

0975783486

 

Thư viện hình ảnh
Đối tác