Tiền thân của Khoa Cơ bản là tổ môn Văn hóa - Chính trị thuộc trường Trung học Xây dựng Số 1. Năm 2003, trước yêu cầu được đặt ra đối với chương trình dạy và học của trường, tổ môn văn hóa được nâng cấp thành Khoa Cơ bản. Trải qua hơn 10 năm xây dựng và trưởng thành, Khoa đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Nhà trường.

 

Tập thể cán bộ, viên chức Khoa cơ bản

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

    Chức năng chủ yếu của Khoa Cơ bản là tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập nghiên cứu khoa học và hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường. Khoa thực hiện giảng dạy các môn khoa học cơ bản như: Toán học, Vật lý, Hóa học, Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.

    Trước những nhiệm vụ đặt ra đối với Khoa, đội ngũ cán bộ, viên chức trong Khoa không ngừng học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ quản lý, giáo dục và phát huy sáng tạo trong các công trình nghiên cứu khoa học. Với đội ngũ cán bộ giáo viên vững về trình độ chuyên môn, tâm huyết với công tác giáo dục đã khơi dậy tinh thần học tập hăng say của học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng của Nhà trường.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC HIỆN NAY

    Trưởng khoa: ThS. Trương Thị Bích Phượng

    Phó Trưởng khoa: KS. Vũ Văn Giang

    Tổng số cán bộ viên chức: 13 người

    Các bộ môn trực thuộc:

      - Bộ môn Toán

      - Bộ môn Lý - Hóa

      - Bộ môn Giáo dục quốc phòng - Giáo dục thể chất

III. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

    Tập thể: 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tăng (năm 2001, 2011)

    Cá nhân: 02 Nhà giáo ưu tú (năm 1990, 2010), 02 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 01 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ (năm 2013)

Thư viện hình ảnh
Đối tác